Informatie – algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

ANBI statutory registration details (Dutch)

Naam

Stichting Tribal Cultural Heritage in India Foundation

Fiscaal nummer ANBI

820064865

De belastingdienst heeft de Stichting Tribal Cultural Heritage in India Foundation sinds 5 november 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Meer informatie over de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen vindt u op de homepage van de Belastingdienst.

Contactgegevens

 • Registratieadres
  Korte Geuzenstraat 414
  1056 KV Amsterdam
 • Postadres
  Tribal Cultural Heritage in India Foundation
  Postbus 3350
  1001 AD Amsterdam
 • E-mail adres
  info@indiantribalheritage.org
 • Bestuurssamenstelling
  Elisabeth den Otter (voorzitter/penningmeester)
  Ludwig Pesch (secretaris)
  Mieke Beumer (bestuurder)

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verzamelen en vastleggen van materieel en immaterieel cultureel erfgoed van volkeren en stammen wier cultuur in de nabije toekomst teloor dreigt te gaan, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

De voorkeur van het huidige bestuur gaat naar projecten met een voorbeeldfunctie: het tribale erfgoed van India zal niet alleen “bewaard” moeten worden maar ook meer aandacht in het onderwijs moeten krijgen en daardoor Adivasi’s in staat stellen hiervoor meer draagvlak in de samenleving te krijgen. Via haar website creëert de stichting draagvlak ook in situaties waar voor de betrokken gemeenschappen een eigen homepage geen optie blijkt. Hiermee faciliteert de stichting uitwisseling tussen NGOs, onderwijsinstellingen en universiteiten binnen en buiten India. Een ePub-versie voor smartphones en e-Readers ondersteunt dit doel waar een internetverbinding te duur, niet praktisch of (nog) niet verkrijgbaar blijkt te zijn.

Financiële verantwoording

De stichting realiseert haar doelen met de middelen die haar ter beschikking staan (d.w.z. periodieke schenkingen). Het bestuur bewaakt de doelmatigheid van alle activiteiten en uitgaven van de stichting (jaarvergaderingen en begrotingen); een erkend accountantskantoor certificeert de jaarrekening.

pdf_icon.pngJaarrekening 2016 door accon■avm adviseurs en accountants,
Veenendaal, 30 juni 2017

pdf_icon.pngJaarrekening 2015 door accon■avm adviseurs en accountants,
Gorinchem, 27 juni 2016

pdf_icon.pngJaarrekening 2014 door accon■avm adviseurs en accountants,
Gorinchem, 26 juni 2015

pdf_icon.pngJaarrekening 2013 door Roza Accountants & Adviseurs,
Gorinchem, 23 juni 2014

pdf_icon.pngJaarrekening 2012 door Roza Accountants & Adviseurs
Veenendaal, 24 september 2013

Beloningsbeleid

Stichting Tribal Cultural Heritage in India Foundation heeft geen personeelsleden in dienst. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Activiteiten

In 2011-17 heeft de stichting projecten voor en door Adivasi’s in verschillende regio’s van India gesteund

 • Ontwikkeling van lesmateriaal speciaal voor Adivasi kinderen door Bhasha
 • Viering van de United Nations International Day of the World’s Indigenous People door de Tribal Foundation in Nagercoil (Tamil Nadu)
 • Onderzoek naar traditionele Adivasi architectuur door Adivaani met als doel het uitgeven van lesmateriaal
 • Uitwisselingprogramma tussen twee Adivasi instellingen in West Bengal en Tamil Nadu
 • Verspreiding van een reeks prijswinnende kinderboeken (uitgegeven door Tulika Books) in verschillende deelstaten van India
 • Productie en verspreiding van drie kinderboeken in samenwerking met Adivaani en onderwijsinstellingen in Tamil Nadu, West Bengal en Jharkhand
 • ACCORD (Nilgiri, Tamil Nadu) – Adivasi interactive cultural centre, video clips en educatieve activiteiten (o.a. “Through Children’s Eyes Project”); gerealiseerd in samenwerking met vier tribale gemeenschappen van het Gudalur vallei: Kattunayakans, Bettakurumbas, Paniyas and Mullakurumbas
 • Ghosaldanga Bishnubati Adibasi Trust – foto- en videoworkshops, educatieve activiteiten (o.a. “Tribal Youth in the midst of tradition and modernity”), muziekworkshops (Santal muziekinstrumenten maken en leren bespelen), digitalisering van de Santal museumcollectie
 • Workshop en nieuwe productie van een toneelstuk door Rabindranath Tagore (“Raktakarabi” in het Santali) in samenwerking met Santiniketan (West Bengal)
 • Ashadullapur Arts and Crafts Centre (West Bengal) – workshops (nieuwe vaardigheden en inkomsten voor jonge dorpelingen)
 • Haritika (Madhya Pradesh) – onderzoek en het ontwikkelen van educatieve projecten
 • Bhasha Research Centre & Museum of Adivasi Voice Tejgadh (Gujarat) – video training van Adivasi’s en documentatie van hun eigen cultureel erfgoed
 • Jagwar Santal Literary Meet 2013 (Jharkhand) in samenwerking met Ghosaldanga Bishnubati Adibasi Trust en Jamia Millia Islamia University New Delhi – literaire bijeenkomst van Adivasi’s uit verschillende regio’s
 • Johar Human Resource Development Centre (HRDC Dumka, Jharkhand) – “Two day tribal Youth Leadership Training” in samenwerking met Ghosaldanga Bishnubati Adibasi Trust (West Bengal)
 • Navjeevan Foundation (Jharkhand) – trainingprogamma voor Santal gemeenschappen in samenwerking met Adivaani (uitgever van boeken in het Santali en Engels)
 • Tribal community screenings (voorstellingen en discussies) in samenwerking met documentaire-maakster Sunanda Bhat (songlinefilms.com) van de door Sunanda Bhat gemaakte documentaire “Have you seen the Arana”; door Ferns Naturalist Society gefaciliteerd in samenwerking met instellingen van en voor tribale gemeenschappen in Wayanad (Kerala) waarover de documentaire gaat
 • Voortzetting van de community screenings en trainingsprogamma’s voor jonge Adivasi’s in Wayanad door middel van foto-workshops

Showcasing

Projecten die door/in samenwerking met partners in en buiten India zijn gerealiseerd

 • “Tribes in Transition”: International Conference at Santiniketan (12-13 March, 2014) – West Bengal; bijdrage geleverd door secretaris (paper in absentia): Creating opportunities for “tribal” youths to voice their own aspirations, and to be heard – from exclusion and exploitation to active participation 
 • Trainingprogramma’s voor de Kaani gemeenschap en het bewaken van biodiversiteit in een afgelegen berggebied grenzend aan Kerala (o.a. “Organic agro-forestry cultivation”) – Tribal Foundation (Nagercoil, Tamil Nadu)
 • Video-clips en slideshows door Venkatesh Lakshmanan (Bangalore) – gebruiken en tradities van vier tribale gemeenschappen in Zuid-India: Soliga en Halakki in Karnataka; Kota en Toda in Tamil Nadu
 • Video-clips, muziekproductie en culturele projecten door jonge Adivasi’s – Kanavu Kerala Culture Club in Cheengode in Nadavayal village (Wayanad)
 • Vayali Folklore Group – lokale artistieke en ambachtelijke tradities; ecologische belangen van rurale gemeenschappen in een steeds verder verstedelijkende samenleving
 • Video-clips (“Through the eye of the ancestor”, “Hul Sengel”) – Daniel J. Rycroft, School of World Art Studies, University of East Anglia (UK) in samenwerking met Joy Raj Tudu, Indian Confederation of Indigenous & Tribal People
 • The Shola Trust (www.thesholatrust.org, “Culture and Conservation”) – bewustwording van het ecologisch belang van tribale tradities (o.a. “Sacred Groves” en vermijding van “Human Elephant Conflict”) in samenwerking met de Adivasi gemeenschappen in het Gudalur vallei (Nilgiri, Tamil Nadu)

www.indiantribalheritage.org/anbi